Miek’s verhalende kunst & Doggy-Elf

Voorwaarden

Voor alles geldt copyright op naam van Miek Asselman Miek vormgeving, Miek’s verhalende kunst en illustraties & kunst of Doggy-Elf. Niets mag zonder toestemming gekopieerd of verveelvoudigd worden.

Voorwaarden vormgeving

Voorwaarden illustraties

Voorwaarden kunst in opdracht

Voorwaarden workshops

Voorwaarden Familieworkshop op locatie

Voorwaarden urnen

Voorwaarden grafkisten

Miek vormgeving illustraties & kunst stelt zich niet aansprakelijk

Voorwaarden Doggy-Elf
Doggy-Elf is een geregistreerd merk bij de BBIE